A Ferences Misszió  

   

Hogyan pályázhat?  

   

ofm new

   

kolostor logo

   

A Nagyszőlősön dolgozó ferences szerzetesek megsegítésére 1991. november 7. jegyeztette be Tálas Mária, mint alapító, a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványt, melynek célja a ferences misszió működésének és tevékenységének támogatása. Az évek során a misszió növekedésével párhuzamosan az alapítvány tevékenysége is egyre bővült. Az első években, szerény anyagi lehetőségeihez mérten, alkalmi pénzadományokkal és segélyszállítmányok szervezésével, magyarországi ügyek (pl.: beszerzések) intézésével segítette az alapítvány a ferences szerzeteseket.

Az alapítvány munkájára már a kezdetektől jellemző volt az önkéntes segítők önzetlen munkája, mely fölöslegessé tette fizetett alkalmazottak felvételét, az irodai és egyéb költségeket; ezzel is biztosítva, hogy az adományok szinte teljes egészében a kárpátaljai rászorulókhoz jussanak. Ebben az időszakban elévülhetetlen érdemeket szerzett az alapítvány működtetésében dr. Magyari Erzsébet.

Az 1998-as és 2001-es árvizek következtében az alapítvány ismertsége, és ezzel együtt megbecsülése folyamatosan nőtt. A körülmények változása kikényszerítette az alapítvány átszervezését. Új személyes felelősségi rendszert, pályáztatást és elszámolást vezettünk be. A bevételek növekedése lehetővé tette, hogy eleget tegyünk a ferencesek azon kérésének, hogy a létrehozott oktatási és szociális intézményeik működési költségeit normatív alapon támogassuk. Erre azért van szükségük, mert alkalmi segélyekből, támogatásokból a különböző intézmények beindítását sikerül ugyan megoldani, viszont azok hosszú távú fenntartása - az ukrán állami források hiánya miatt - nem biztosított. Ezért az alapítvány, az adakozók jóvoltából, évről évre nagyobb összeggel kötelezi el magát ezen intézmények fenntartása mellett. E támogatás nélkül az intézmények nem tudnának működni, és a rászorulók ellátás nélkül maradnának, az ott dolgozók munkanélkülivé válnának.

Az alapítvány az elmúlt években évi kb. 1000-1300 adakozó jóvoltából mintegy 30 millió forintot tudott éves szinten a kárpátaljai misszió megsegítésére továbbítani. Külön öröm, és a ferencesek munkájának elismerésére utal, hogy az alapítványnak a személyi jövedelemadó 1%-ából származó bevétele évről évre növekszik, 2006-ban már elérte a 23,6 millió forintot.

Adakozóink többsége, több mint fele az éves szinten 10 ezer Ft alatti adományozók közül kerül ki. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem az adomány nagysága adja a támogatás súlyát, ahogy a bibliai történet is rámutat erre. Éppen olyan hálásak vagyunk ezekért az összegekért, mint a 100 ezres adományokért. Persze azt is tudni kell, hogy a nagyobb pénzigényű feladatok végrehajtása az ő áldozatuk nélkül kivihetetlen lett volna. Ez különösen az árvizes időszakokban mutatkozott meg. Az alapítvány tevékenysége során szinte kizárólag az adakozók adományaira támaszkodik. Pályázati úton eddig csak korlátozottan nyertünk el támogatást. A támogatási tevékenységünk is szorosan kapcsolódik az adományokhoz.

Az alapítvány működési költségei minden évben 10 % alatt maradnak hála az önkéntesek áldozatos munkájának. Az utóbbi évek növekménye azzal a törekvésünkkel kapcsolatos, hogy fokozottan törekszünk a támogatóink és a Kárpátalján élők közötti személyes kapcsolatok mélyebbé tételére. A médiában való megjelenésünk - minden kedvezmény ellenére - költségérzékeny.

A szerzetesek működési költségeinek fedezésére történő kifizetéseink több tételből tevődnek össze, melyek közül kiemelkedik közlekedésük támogatása. A korábbi években jelentős összegeket tett ki az irodai infrastruktúra kiépítése is. A hitélethez kapcsolódóan rendbe kellett hozni a különféle közösségi épületeket is (plébánia, hittanterem, szociális konyha, cigányház, óvodák, stb.). Ezek az igények azért is örömteliek, mert a társadalom fokozatos gyógyulásának jelei. Az állandó túlélési hajsza közben az emberek már képesek meg-megállni és egymás felé fordulni.

Változatlanul igény, hogy a nagy ünnepek (karácsony, húsvét) előtt a rászorulók élelmiszer csomagokat kapjanak, melyekben alapvető élelmiszerek vannak. Ezek lényegesen segítik az érintett családokat. A tüzelőanyag akció keretében nagyban vásárolt tűzifa felaprítva hozzásegíti a legszegényebbeket a téli hidegek átvészeléséhez. Az egészségügyi problémák megoldására, tanulmányi segélyekre és hitéleti segédeszközökre fordított összegek az emberek közvetlen, személyes igényeit szolgálják. Segítik a helybélieket a bezártságuk csökkentésében, az emberi kapcsolatok kiépítésében.

A legdinamikusabban növekvő támogatási tétele az alapítványnak az intézmények támogatása. Ezek részben karitász szervezetek, részben óvodák és speciális oktatási intézmények. Felelős vezetőik az illetékes plébános felügyelete mellett működtetik az intézményeket, melyek gyakran az egyetlen lehetőséget jelentik a lakosságnak elemi szükségleteik kielégítésére.

Az alapítványnak jelenleg négy kurátora van; mindannyian térítés-mentesen végzik munkájukat. A kuratórium meghatározott időben, legalább havi rendszerességgel tartja üléseit, melyen dönt az alapítvány működését érintő ügyekben, és a ferences testvérek által beküldött pályázatokról, igényekről. Segélyszállítmányok szervezésével és kiszállításával, az alapítvány az utóbbi két évben már nem foglalkozik, a szállítással kapcsolatban felmerülő nehézségek (szállítási költségek nagysága, az ukrajnai vám ügyintézés bonyolultsága) miatt.

A Magyarok Nagyasszonáról nevezett Ferences Rendtartomány jóvoltából ingyenesen használhatjuk irodánkat, és az alapítvány működtetésével járó feladatok egy részét is a tartományfőnökség vállalja. A folyamatosan növekvő és változó feladatokhoz igazodóan megújult a felügyelő bizottság és az alapítói képviselet is. Az alapítvány a tevékenységében egyre nagyobb súlyt helyez a személyes kapcsolatok építésére a magyarországi társadalom és Kárpátalja lakosai között.

2005-től módosult az alaítvány alapító okirata. Tevékenységünk kiterjed Kárpátalja összes katolikus és magyar jellegű szociális, kulturális tevékenységének támogatására. Ma már ennek a területnek a támogatásából mintegy kétharmados arányt képviselünk.

Kacsó András
a kuratórium elnöke

   
 

 

online adomanyozas logofacebook logo