A Ferences Misszió  

   

Hogyan pályázhat?  

   

ofm new

   

kolostor logo

   

Letölthető:

I. Pénzügyi elszámolás
II. Szöveges beszámoló
III. Kiadási összesítő

Módisítási kérelem   
(csak abban az esetben kell kitölteni, ha a projekt során változás következne be)

Kérjük az elszámolás gondos és pontos elkészítését. Ehhez ad segítséget az alábbi útmutató és a mellékelt táblázatok. Az egyes részek az alábbiakat kell, hogy tartalmazzák:

I. Pénzügyi elszámolás melynek kitöltése során az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

 • Kérjük a 3. sz. pontnál a támogatásként elnyert teljes összeget tűntesse fel!
 • Kérjük a 4. sz. pontot akkor is töltse ki, ha egy részletben lett kifizetve a támogatás!
 • Kérjük a 5. sz. pontnál a bankba érkezés dátumát írja be!

II. Szöveges beszámoló, melyben be kell mutatni a program végrehajtásának módját, eredményeit. Derüljön ki belőle, hogy a pályázati cél megvalósult! Az egyes pályázat típusoknál az alábbiakra figyeljünk:

 • Egyszeri segélyeknél, tűzelő, élelmiszer, egészségügyi, tanulmányi, stb támogatásoknál: kik, hogyan, milyen településeken és hányan részesültek a támogatásokból. Mi volt a támogatás pontosan (pl.: élelmiszer csomag tartalma, tüzelő mennyisége, stb.) ! Minden kampány (húsvét, karácsony stb.) után kérünk beszámolót.
 • Intézmények fenntartásánál elég évente egy szöveges beszámolót készíteni, az viszont mutassa be az intézmény egész éves működését: mivel foglalkoztak, milyen eredményeik, milyen problémáik voltak, hogyan, hány személyen segítettek, minden fontos dolgot mutassanak be, ami a támogatókat érdekelheti!
 • Fejlesztéseknél (építkezéseknél, eszközbeszerzéseknél): mi készült el, milyen eszköz lett beszerezve?

III. Kiadásokról szóló összesítő táblázat, ahol az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

 • A pályázat sorszámát mindenképp írja rá a lapra!
 • A SORSZÁM rovatot folyamatosan 1-től kezdve számozza be a csatolt mellékletekkel együtt!
 • Ha a támogatás forintban lett folyósítva, a készpénz UAH-ra történő átváltása KIZÁRÓLAG hivatalos helyen történjen, arról a váltási bizonylatot (vagy annak másolatát) az elszámoláshoz mellékelni kell!

  Pénzügyi bizonylatnak számít:

 • a számla, ha az nincs, akkor
 • a csekk,
 • legvégső estben elfogadható egy átvételi elismervény az átadott pénzről.

Ez utóbbin legyen feltűntetve az átvevő, az átadó és két tanú. Mind a négy személynek legyen feltűntetve a neve, címe, igazolványszáma és legyen rajta az aláírása! Ha nagyobb értékű a kifizetés (10.000.- Ft feletti), akkor a kiadás típusának megfelelően szükséges egy adásvételi, vagy megbízási szerződés csatolása is!

 • Ha nincs elég sor a papíron, akkor folyamatosan sorszámozva több papírt is lehet használni. Csak a legutolsó lap alján kell kitölteni az ÖSSZESEN rovatot!Az elkészített elszámolást KIZÁRÓLAG az alábbi postacímre postázott küldeményként tudjuk elfogadni, lehetőleg ajánlott levélként:

KFMA
Beregovo
A/C 5
90202

 

   
 

 

online adomanyozas logofacebook logo