Kezdőlap Bemutatkozás Híreink 1% Hogyan segíthet? Rendkívüli gyűjtések Elérhetőség

      A Ferences Misszió

Rövid története

      A Kárpátaljai Ferences
       Misszió Alapítvány

Története Támogatottjai Tisztségviselői Működési elve Gazdálkodása Alapdokumentumai Közhaszn. jelentések Kuratóriumi ülések

Részletesen a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítványról

(KFMA)

ALAPÍTÁS: 1990-ben az eredeti alapító Tálas Mária a Ferences Világi Rend (FVR) Magyarországi Közösségének tagja volt. Az alapítói jogokat jelenleg az FVR vezetése gyakorolja. Az FVR-t még Assisi Szt. Ferenc indította el a XIII. században. Tagjai világi közösségekben élnek Szt. Ferenc szellemében és útmutatásai szerint. A kuratórium munkájában is kiemelt képviselettel vesznek részt.

MŰKÖDÉSI ALAPELVEK:

  • A kuratórium tagjainak az adakozók és a támogatottak személye egyformán fontos. Ezért munkájuk során mindkét fél szempontjait igyekeznek figyelembe venni. Tevékenységükben az evangéliumi elvek vezérlik a kurátorokat.

  • A kuratórium célja: a támogatóktól kapott – ma szinte kizárólag pénzbeni – adományok takarékos, hatékony és közvetkezetes felhasználása a rászorulók támogatására.

  • A kuratórium a felmerülő új támogatási igények kielégítésére – lehetőségei függvényében - rugalmasan és a megfelelő mértékben reagál.

  • A rendkívüli helyzetek (pl.: árvíz, jégkár) hatásainak elhárításában való hatékony részvételre a KFMA megfelelő pénzügyi és logisztikai eszközöket biztosít.

  • A KFMA-nak nincs Kárpátalján helyi szervezete. Részben ennek köszönhető, hogy a működési költségei nem haladják meg a kiadások 4-6%-át. Ezért a segélyezés helyszíni feladatainak végzésére más helyi szervezetekkel – elsősorban a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Szt. Márton Karitász szervezetével – és magánszemélyekkel működik együtt.

  • A KFMA kuratóriuma napi szinten figyeli és elemzi az alapítvány pénzügyi likviditását, vizsgálja az adományok alakulásának idősorait, az adakozók megoszlását, melyekből becsléseket készít a pénzügyi helyzet jövőbeni alakulására. A kuratórium évi 10-12 alkalommal ülésezik.

EDDIGI TEVÉKENYSÉGÜNK:

  • Eddigi működésünk során mintegy 1100 millió Ft támogatást folyósítottunk Kárpátalja szegényei-nek. Ennek harmada rendszeres élelmiszer adomány, ingyenkonyhák finanszírozása. Negyede intézmények (óvodák, iskolák, kollégiumok) működési támogatása. Ugyancsak kb. negyede beruházások kulturális, oktatási, egészségügyi költségek fedezésére ment.

  • Bevételeink kétharmada szinte kizárólag magánszemélyektől, kis közösségektől érkezett. Mintegy negyede a jövedelemadó 1%-ból származott. A többi egyéb forrás, melyben elenyésző a pályázati úton nyert támogatás.KÉRÉS: Tisztelt Érdeklődő! Köszönjük, hogy vette a fáradtságot és időt szánt a fenti szöveg átolvasására. Most talán meg tudja ítélni a KFMA keretében folyó munkát. Arra kérjük, hogy az így szerzett tapasztalatait ossza meg környezetével! Vágyunk az, hogy minél nagyobb körben egy nyitott opció legyen a KFMA-n keresztül történő adakozás. Ha úgy dönt, hogy Ön is támogatást küld rajtunk keresztül Kárpátaljára, akkor arra kérjük, hogy adja meg az elérhetőségét is.

A KFMA kuratóriuma

Ossza meg a cikket ismerőseivel a Facebook-on!

[vissza]hun

eng
Jónás testvér
vasárnapi gondolatai

      Hogyan pályázhat?

Pályázati útmutató Elszámolási útmutató

      Érdekességek

Dolgozatok Linkek Multimédia

KFMA © 2018