A Ferences Misszió  

   

kolostor logo

   

ofm new

   

Béres ÁgnesBéres Ágnes római katolikus hitoktató 1949. május 12-én született Palágykomorócon. Édesapja kovács mester volt, édesanyja a mezőgazdaságban dolgozott.

A helyi iskolába járt, amikor a 4. osztály után súlyosan megbetegedett. Hátgerinc-tuberkulózist állapítottak meg nála. Járóképtelenné vált.

A Munkácsi Gyermekkórházban kezelték hosszú ideig. 2,5 év után gyógyult meg. Maradandó károsodásként eldeformálódott a hátgerince.

 

Ágnes mélyen hívő lett. 12 évesen volt elsőáldozó. Nagymamája készítette fel hittanból. A 8. osztály elvégzése után szabás-varrást tanult. Később az Ungvári Cipőgyárban helyezkedett el.

1974-ben Károlyi Lajos atya felkérte, hogy Palágykomorócon végezze a gyerekek hitoktatását. Örömmel tett eleget a kérésnek.

12 évvel később beiratkozott a hitoktató-képző tanfolyamra. Fiával, Attilával végezték a tanulmányokat.

Azóta számtalan hittan csoportot vezetett Csapon és a szomszédos községekben. A hosszú évek során több 100 fiatalt készített fel az első áldozásra. Jó eső érzés, ha találkozik velük a szentmiséken.

beres agnes1998-ban Roska Péter atyának a kérésére kezdte a hitoktatást a koncházi cigánytáborban. Nyolc évig folytatta tevékenységét. Először magánházaknál, később a Boldog Ceferino Községi Házban tartották a foglakozásokat.

A gyerekek mellett a felnőttek is beültek az oktatásra. 2000-ben 13 roma gyerek lett elsőáldozó. Nyáron ők is részt vettek a hittantáborban.

Időközben a gálocsi cigánytáborban is beindult a hitoktatás. Velük szintén foglalkozik. A heti találkozások alkalmával a katolikus hitre és erkölcsre tanítja a gyerekeket. Ilyenkor vendégül látja tanítványait.

Minden héten szépen összegyűlnek, figyelmesen részt vesznek a foglalkozásokon. Jó, hogy van ilyen lehetőség a hátrányos helyzetben lévő fiataloknak.

Ági néni fia, Béres Attila Ungváron a Szent György Katolikus Fiúkollégium vezetője.

Béres Ágnes úgy vallja, hogy munkájának gyümölcse nem az ő érdeme, hanem a Jóisten kegyelme. Munkásságáért 2014-ben a Munkácsi Egyházmegye Pro Fide-emlékérmével tüntette ki.

Kedves Ágnes, gratulálunk, jó erőt, egészséget kívánunk és Isten áldását nemes tevékenységére!

Összeállította: Balogh József

forrás: Facebook

Pin It
   
 

 

online adomanyozas logofacebook logo